Läsningar

srreading.jpg

Soul Realignment

Har du jobbat på din personliga utveckling under lång tid och känner ändå att något saknas? 
Har du provat allt och upplever att du hela tiden slår huvudet i en osynlig vägg, oavsett vad du testar för ny metod för att nå dina drömmar och mål?
Är du nyfiken på vem du är och vad ditt syfte är här på jorden?

I en Soul Realignment Session får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor och talanger är och vad ditt syfte är här på jorden. Du får också reda på vilka negativa karmamönster som har hindrat dig från att leva fullt ut i din sanning och nå de drömmar du vill nå i ditt liv idag. 

Vi skapar hela tiden ny karma genom de val vi gör. Varje handling har en konsekvens. Ibland spelas den konsekvensen ut tydligt och vi förstår vilka resultat vi skapat genom vilken handling. Ibland hänger konsekvenserna med oss genom flera liv, vilket kan göra det oerhört svårt att förstå vad det är vi gör "fel" och varför vi inte skapar de resultat vi vill ha.

Vi är här för att uttrycka oss själva genom våra sanna jag och jag är här för att hjälpa dig bryta de mönster som hittills hindrat dig från att leva fullt ut i ditt sanna jag, samt hjälpa till att energimässigt öppna upp dörren för dig för att underlätta din resa mot nya möjligheter genom dina nya val och handlingar.

PRIS:

Soul Realignment, 90 minuter: 2700 kr
I priset ingår: mitt förarbete, 90 min telefonsession, full energirening och återställning av din själs struktur, samt inspelning av sessionen. I en Soul Realignment får du reda på all information om vem du är på själsnivå, vilket livstema du valt för detta liv, samt sätta intention för obegränsat antal problem eller utmaningar som du vill ha löst i detta liv. Jag kollar efter blockeringar både från tidigare liv och nuvarande liv.

Alla mina sessioner sker via telefon, så du kan befinna dig var som helst i världen för att boka en tid. 

Jag kan även läsa dina barns och nära familjemedlemmars själsregister. Kontakta mig för mer info och priser.

För att boka en tid, klicka på länken nedan!
Du kan även maila mig på: nihalsoulwork@gmail.com.

Blueprint1.jpg

Divine Soul Blueprint

Är du redo att gå ännu djupare i mötet med din själ? 

Denna läsning är en fördjupning av en Soul Realignment-läsning. Därför behöver vi göra en Soul Realignment som första steg innan denna läsning.

Själsligt har vi en struktur som helt enkelt visar hur vi är skapta. Ju mer vi lever ut denna unika struktur, desto bättre mår vi och desto bättre resultat skapar vi för oss själva.
I en Divine Soul Blueprint-session f
år du reda på precis hur du är skapt på detaljnivå, och hur du också mår bäst att skapa.

Här går vi in ännu mer på djupet och går igenom hela din själsstruktur, genom alla dina energicenter, och tittar också på hur du är i balans och i obalans genom alla dina energicenter. När vi är ur balans påverkar det oss negativt, då vi inte får uttrycka oss på det sätt vi är menade att uttrycka oss som själar. Hur balansen ser ut påverkas av det du lägger ditt tankefokus på, men framförallt också vad du gör varje dag, det vill säga dina handlingar. I denna läsning hjälper jag dig kolla på precis hur balansen ser ut genom alla dina dimensioner (själsnivå, tanke, samt handling) och vad du behöver göra annorlunda för att hamna mer i balans med just din unika själsstruktur. 

Vi dyker också djupare i ett eller flera specifika ämnen som du upplever att du har utmaningar i, och tittar på om det finns några blockeringar kvar som hindrar dig inför just det du försöker uppnå i ditt liv just nu. Kanske har du någon fysisk värk i din kropp som läkarna inte hittar en förklaring på? Har du satt upp ett mål i din karriär som du kämpar med att uppnå, men det verkar inte som att det går vägen? Stöter du på samma relationsproblem om och om igen i dina relationer? Oavsett vilken utmaning som dyker upp för dig i ditt liv just nu, liten som stor, så kan vi djupdyka i exakt vilka energimönster som ligger som grundorsak till detta. Jag hjälper också till att rensa bort dessa blockeringar så att det blir lättare för dig att ta handling som är mer i linje till det resultat du vill uppnå.

Kanske undrar du också om det du vill göra är helt i linje med dig på själsnivå? Då kan jag också hjälpa dig att titta på om det du vill skapa är i linje med vem du är. När vi försöker skapa saker som inte är i linje med oss kommer det automatiskt leda till någon form av brist. Ju mer vi kan komma i linje med vår själs sanning, och också skapa i linje med detta, desto mer överflöd och positiva resultat kommer vi attrahera in i våra liv. 

PRIS:

Divine Soul Blueprint, 60-90 minuter: 2500 kr
I priset ingår: mitt förarbete, cirka 60-90 min telefonsession, full energirening, samt inspelning av sessionen.

För att boka en tid, maila mig på: nihalsoulwork@gmail.com.

Övriga läsningar

spirit guides.jpg

Andliga guider

Vilka är dina andliga guider? Vad har de för budskap till dig?

Vi har alla ett alldeles eget, personligt team med andliga guider. Vår första guide har varit med oss sedan födseln, medans de andra guiderna i vårt team kommit in i olika åldrar under våra liv. Vi brukar ha mellan 4-6 guider i våra team, och de har alla en unik roll.

I en läsning av dina andliga guider tar jag kontakt med hela ditt personliga guideteam. Jag frågar dem om vilka de är, vilken roll de har på ditt team och vad de är här för att hjälpa dig med. Kanske har de också ett personligt budskap till dig just nu för att vägleda dig vidare där du är just nu i ditt liv.

PRIS: 2000 kr
I priset ingår: mitt förarbete, ca 30-45 min telefonsession, samt inspelning av sessionen.

För att boka en tid, maila mig på: nihalsoulwork@gmail.com.

woman-3084129_1280.jpg

Själsprofilsläsning

Är du nyfiken på vem du är på själsnivå, vilka spirituella gåvor du besitter, samt hur det är meningen att du ska använda dem i detta liv? I en själsprofilsläsning läser jag av var din själ kommer från, vilka dina specialiteter är och om du har ett specifikt syfte här på jorden.

När du lär dig mer om vem du är blir det lättare för dig att leva i din sanning och kunna ge dig själv mer utrymme till att göra det du älskar. Denna läsning kan hjälpa dig att leva ditt liv mer fullt ut genom att du får mer kunskap om din själs längtan här på jorden.

(En själsprofilsläsning är första delen i en Soul Realignment, men i själsprofilsläsningen går jag inte in och kikar på tidigare liv eller blockeringar, utan endast informationen om vem du är på själsnivå).


Pris: 1600 kr

Detta ingår: Jag läser din själsprofil i ditt själsregister i förväg, sedan har vi ett telefonsamtal på cirka 45 min där vi går igenom vad jag hittat för dig. Samtalet spelas in och du får sedan ljudfilen skickad på mail.

woman-570883_960_720.jpg

Livssituationsläsning

Upplever du hinder på vägen i ditt liv just nu som du inte ser lösningen på? Saknar du klarhet kring din väg framåt? Har du en relation som du upplever som utmanande och skulle vilja veta mer om hur era själar relaterar till varandra? I en livssituationsläsning tittar jag specifikt på de problem och utmaningar du upplever i ditt liv idag och går till roten med var dessa blockeringar sitter i ditt själsregister. Kanske handlar det om en blockering som hänger med från ett tidigare liv, en mental övertygelse som du format i detta liv, eller kommer problemet från något (eller någon) i din omgivning? Oavsett om de hinder du upplever är fysiska, mentala eller själsliga kan jag se vad rotorsaken är och hjälpa dig att energimässigt rensa detta, alternativt vägleda dig in på rätt spår. 

En livssituationläsning rekommenderas som en uppföljning av en Soul Realignment-session.

Pris: 1900 kr

news2.png

Fastighetsrensning

Känns det ibland som att du inte är ensam i ditt hem, eller som att du inte riktigt kan slappna av när du kommer hem efter jobbet? Då kan det vara så att du har negativa energier i ditt hem eller jordbundna själar som ännu inte gått över till andra sidan.

I en fastighetsrensning tittar jag efter negativa energier som kan påverka dig i din vardag och ta energi från dig. För bästa resultat rekommenderar jag att göra detta tillsammans med en Soul Realignment session, då vi ofta dras till fastigheter som matchar oss energimässigt. 

Pris: 800 kr

Maila mig på: nihalsoulwork@gmail.com för att boka tid.

NIHAL Soul Work är ett systerbolag till Kärleksinstitutet:

Hagalundsgatan 20

169 63 Solna

Tel +46 (0)73 50 63 146

nihalsoulwork@gmail.com

Välkommen att kontakta mig

Social Media

SIMBLAWebsite Builder